Nuorisovaihto

Vaihto-oppilaaksi ulkomaille?

Nuorisovaihto on Suomessa Rotary-toiminnoista tärkein ja ulospäin näkyvin. Se tarjoaa maailmanlaajuisesti vuosittain noin 8000 nuorelle mahdollisuuden tutustua eri maiden kulttuureihin. Vaihto on tarkoitettu kaikille nuorille, myös rotaryperheiden lapsille. Vaihtotoiminta ohjaa nuoria vastuuntuntoiseen kansainvälisyyteen ja luo edellytyksiä yhteistyökykyisen ja turvallisen maailman rakentamiselle. Tavoitteena on opettaa erilaisuuden ymmärtämistä ja suvaitsevaisuutta, sekä kulttuurien moninaisuuden arvostamista.

Parkanon Rotaryklubin viimeisin vaihto totetui vuosina 2014 -2015, kun Kristian Lehtinen lähti 20.7.2014 Meksikoon Asqualicantesin kaupunkiin ja Pilo Romo Rodriques saapui Meksikosta Parkanoon 9.8.2014.  Syksyllä 2017 Pilo tuli takaisin Suomeen ja aloitti opiskelut Jyväskylässä.

Pilon kommentteja ajastaan Suomessa
Finland was the best country I ever been , I learnt many things during my exchange year , I discover the land of the forest where you can find yourself and you can get deep thoughts this year help me to get to know myself and all the people that is around me , about the finns I found in them really nice people they are so loyal and they care about the word friendship , During my year I experience many things that change my life , I had the opportunity to visit many cities and towns in finland I was counting them and they are more than 50 , Their culture is one of the best ones  they have control of everything but at the same time you can be free to do anything you want , I got very good families and this days im missingthem so much they teach me many good things , I learnt the real sense of life when I was in finland ,if I have the opportunity I will come to finland again , Suomi on paras.

Lue lisää nuorisovaihdosta